Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆလမ်/ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈၵႃႈၼႆႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်းတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ မိူင်းတႆးယဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶူဝ်းၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မိပ်ႇ ဢီးႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃး ၵိုတ်း လွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်း။ ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈထုၵ်ႇလီထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးလူင်းၶိုၼ်းသေ မွပ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၾႄႇတရေႇ တီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇ ယဝ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။