Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

IGE Power

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist ige power
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်၊ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ၊ ႁႅင်းထၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ႁူင်းသဝ်း

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

No. 36-G, 37-F, Level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun Taw Street and Hantharwaddy Road, (7) Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar 11041

လွင်ႈတၢင်း

ၶွမ်ႇပၼီႇ IGE Power Co. Ltd. ၼႆႉပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႇပၼီႇ International Group of Entrepreneurs (IGE Group) ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်၊ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ၊ ႁႅင်းထၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ႁူင်းသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ IGE ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈပီ 1994 ၵေႃႉၵေႃႇတင်ႈပဵၼ် ၼႄႇဢွင်ႇလႄႈပျီႉဢွင်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးၸွမ် သိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇတွင်း ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈ 1 ပႃႈတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ။ ၼႄႇဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ IGE ယၢမ်းလဵဝ်။

 

IGE Group ၼႆႉပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်တင်းၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇလႄႈထႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆဢၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း- ၽၢႆသွင်ဢၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽၢႆ ၼွင်ၽႃ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 1,200 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ (ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Hydrochina) လႄႈၽၢႆမိူင်းတူၼ် ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 7,000 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ (ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ China Three Gorges Corporation, Sinohydro/Powerchina and the Electricity Generating Authority of Thailand or EGAT) လႄႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈပဵၼ်ၽၢႆၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၽၢႆႁတ်ႉၵျီး ဢၼ်မီးႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 1,365 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း (ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Sinohydro/Powerchina and EGAT)။

 

IGE Power ၼႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပဵၼ် International Power Group (IPG)၊ ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၵၼ်တင်း (IPGRB) ၼႂ်းပီ 2015 ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Razel-Bec ၶွင်ၾရင်ႇသဵတ်ႇ တႃႇလၵ်ႉသၢင်ႈၽၢႆ ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး