Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

AFRY

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist afry
သႅၼ်း / မဵဝ်းၵၢၼ်

ၽၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ)၊ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈ (တီႇသၢႆး)လႄႈပၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

Frösundaleden 2A

169 75 Solna

Sweden

လွင်ႈတၢင်း

ၶွမ်ႇပၼီႇ AFRY ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈ (တီႇသၢႆး)လႄႈပဵၼ်ၶွမ်ႇပ ၼီႇဢၼ်ပၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ပိူၼ်ႈသေ မီးငဝ်ႈၸိုင်ႈပၵ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းသူၺ်ႇတိၼ်ႇယဝ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၼႂ်း 100 ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆ။

 

AFRY တႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႂ်းပီ 2000 ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ “Colenco Power Engineering Myanmar ” သေပဵၼ်ၽၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉၼႂ်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ) တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ 13 ၶူင်းၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်သၢမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆ ယႄးယႂႃႇ၊ ယႄးယႂႃႇၵၢင်လႄႈ ယႄး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။