Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd. (ZOEC)

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist ZOEC
သႅၼ်း / မဵဝ်းၵၢၼ်

ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ႁူင်းၾႆးၾႃႉ၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတႃႇသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

No. 199, Qingchun Road, Hangzhou, China

လွင်ၢတၢင်း

ZOEC ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၽၢႆႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ႁူင်းၾႆးၾႃႉ လူင်းလိၵ်ႈ ၶေႃႈ လႆႈၸႂ်တႃႇသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2005 ၼၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ်တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၵဵင်းတွင်းလႄႈတႃႇသၢႆၾႆးၾႃႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

 

ZOEC ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၽၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ) သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်လႄႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ Engineering, Procurement and Construction (EPC) သေပဵၼ်ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။