Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇ VO Tyazhpromexport (Russia)

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
tyazhpromexport
မဵဝ်း

ၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

Russia, 125284, Moscow, 1st Khoroshevsky proezd, 3A, bldg. 2

ၵွင်ႉၵၢႆႇ
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ

VO Tyazhpromexport (Russia) ၼႆႉပဵၼ်ဢွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ Rostec လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ရတ်ႉသျႃး။ ပၼ်တၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၽွင်းလူင်းတူင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

VO Tyazhpromexport တႄႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်ႈ တႄႇပီ 2004 ၽွင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး (MEC) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၸိူမ်ႈလဵၵ်း တီႈပၢင်ပႅၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၶူဝ်းၶွင် / လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်