Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ်ႉပၢင် ပူၵ်းပွင်လႄႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
nampan development and investment
မဵဝ်း

ၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

38 C Inya Road , Yangon, Myanmar

Tel: +95 9 44447 7290

ၵွင်ႉၵၢႆႇ
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၵႃႇလီႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႇ တင်ႈ မႃး။ ၶွမ်ႇ ပၼီႇ ၼႆႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ သွတ်ႈ/ႁဵၵ်ႇလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ တၢင်ႇဢၼ် ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း ပႃးတင်းမီးႁူင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ႁူင်းသဝ်း၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇ သွမ်ႈလႄႈပၢႆး ၵၢၼ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ။

 

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ ပဵၼ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းလုၺ်ႇ (ႁွင်ႉ) ဢွတ်ႉသထိၼ် လုၺ်ႇ ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈ ပၵ်း ဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ။

 

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

  • Myanmar Wealth Finance Co..ltd
  • Shan National Petrol Co.td
  • Attitude & Honesty Co.ltd
ၶူဝ်းၶွင် / လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်