Shan State Frontline Investment Monitor

လွင်ႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ

ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈၵွင်ႉ ၵၢႆႇၵၼ်တင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ႁဝ်းၶႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈတေႃႇသူႈတေႃႇလွင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း/ တြႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေ မႄးၵႄႈၶႆႁႃတၢင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈယူႇသၢင်ႈသဝ်းထင် လွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႇ တဵမ် ထူၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း။

Subscribe to our updates

ၵပ်းသိုပ်ႇ