Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

ငူၺ်ႇယီႇပလႄး

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
ngwe yi pale
မဵဝ်း

ၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

No.414/1, Corner of 35th & 65th Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar

ၵွင်ႉၵၢႆႇ
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄးၼႆႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ သေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈႁိၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၼႂ်းမိူင်း တႆး ယဝ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်လိၼ် (ၽိလတ်ႉမျေႇ)၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈပုၺ်/ၽုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

ႁူမ်ႈတင်းၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈမၼ်းမိူၼ် Mandalay Distribution & Mining ၼႆႉသေ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး လႆႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းသီႇပေႃႉ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၵျွၵ်းမႄးလႄႈၵေးသီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ မၼ်းယင်း မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 2000။

 

ဢူးသဵင်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇလုမ်း လဝၵ၊ မီး တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼႂ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းမွၼ်တႂ်ႈၽိူၼ် ၽွင်းတူၵ်းၼႃႈတီႈ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်းလႄႈၸႄႈၵႅင်း။

 

မိၵ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶူဝ်းၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး

  • Crown Cement
  • Sinnshweli sugar
  • Thandaungoo sugar 
  • Zarmani fertilizers
ၶူဝ်းၶွင် / လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်